Rozliczenie rozbiorów

   W czwartek 6 października w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy '90 miał miejsce wykład Jana Lecha Skowery na temat 250. rocznicy pierwszego rozbioru Polski.

   Prelegent w podtytule dołączył opinię, iż była to droga do upadku państwa. Według niego rozbiór z 1772 roku tylko obnażył trwający od blisko ćwierćwiecza faktyczny rozpad państwowości. Wydarzenie to ujawniło słabość państwa niezdolnego do samodzielnej egzystencji, do samodzielnej obrony, do prowadzenia polityki międzynarodowej i pozyskania strategicznych sojuszów, do żadnego wysiłku na rzecz zachowania suwerenności i niepodległości.
   J.L. Skowera w swojej prelekcji wielokrotnie oceniał wydarzenia i poczynania szlachty i magnaterii, a także króla pod kątem zepsucia moralnego, braku patriotyzmu, prywaty i całkowity upadek idei państwa.
Prelegent jest Marszałkiem Konfederacji Spiskiej oraz Prezesem Fundacji Korony Polskiej.

■ jr – „Gość Niedzielny” (edycja legnicka) nr 41 z 16.10.2022 r.

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl