W konfrontacji z Prawdą

Gość Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90 przedstawił piękno i rozumność wiary chrześcijańskiej w ujęciu Benedykta XVI.

[image]


   W czwartek 12 stycznia w sali św. Józefa kościoła pw. Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy wykład w ramach spotkania Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90 wygłosił bp Andrzej Siemieniewski.
   Z uwagi na niedawny pogrzeb Benedykta XVI wystąpienie pt. „Rozeznawanie znaków naszego czasu i odkrywanie podszeptów Ducha Świętego” poświęcone zostało w głównej mierze zmarłemu papieżowi seniorowi.
   Biskup legnicki wspominał na konferencji, jak za czasów swych studiów w Rzymie, uczęszczał na spotkania Wspólnoty Emmanuel w bazylice San Lorenzo. – Pewnego dnia usłyszeliśmy, iż katechezę wygłosi kard. Ratzinger. Nie było to żadne spotkanie naukowe czy akademickie, a on był wtedy bardzo zajętym człowiekiem. Przyszedł na spotkanie grupy, która naprawdę nie była liczniejsza niż nasze dzisiejsze grono. Chciał podzielić się tym, co go pasjonowało, czyli pięknem i rozumnością wiary chrześcijańskiej – opowiadał bp Andrzej. – Ten widok utkwił mi w pamięci, dlatego z zapałem czytałem kolejne tworzone czy współtworzone przez niego dokumenty – wspominał.
   Benedykt XVI, autor licznych publikacji naukowych, w późnym okresie życia postanowił kolejne dzieła poświęcić „Jezusowi z Nazaretu". – Pisał je jako osiemdziesięcioletni papież. Nie były to jakieś projekty teologiczne, rozumowania prowadzące do odkrywczych wniosków, ale książki o Ewangelii i niczym więcej. Chodziło o najbardziej wiarygodną interpretację natchnionych tekstów – bp Andrzej odniósł się do popularnych zwłaszcza w XIX i XX w. prób spłycenia obrazu Jezusa do osoby skupiającej wokół siebie ludzi mających tworzyć rzekomy wzór idealnego społeczeństwa.
   – My, duchowni i świeccy, mamy zająć właściwą postawę wobec świata, o której zaświadczył Ratzinger w trakcie bardzo długiej drogi życia. Wiara ma być rozumna. Nie wystarczy jednak w sposób bezkrytyczny słuchać tego, co uchodzi za naukę, wiedzę przyrodniczą z prostego powodu: człowiek jest większy, niż jego przyrodnicza, naturalna część. Musimy słuchać, uczyć się, dowiadywać nowych rzeczy zawsze w konfrontacji z prawdami, które płyną od Boga – podsumował bp Andrzej.

■ Jakub Zakrawacz – „Gość Legnicki” nr 3/2023.

(c) 2006-2024 https://www.dlp90.pl