Życie pośród świętych

   Staraniem Stowarzyszenia Dolina Małej Panwi, w maju 2022 roku, ukazała się książka autorstwa Józefa Tomasza Jurosa, zatytułowana: „Życie pośród świętych. Ks. Tomasz Willibald Maria Klimas SDS (1897-1971)”.
   Publikacja przybliża bardzo barwny, a mało znany, życiorys księdza Klimasa, pochodzącego z nieodległej Schodni. Choć największą część życia bohater poświęcił pracy zakonnej, było ono pełne zaskakujących zwrotów akcji i barwnych wydarzeń, które niejednokrotnie splatały się z ważnymi wydarzeniami historycznymi, zapisanymi potem na kartach podręczników i książek. Gdyby zadać sobie odrobinę trudu, jego życiorys mógłby stanowić kanwę scenariusza dobrego i zajmującego filmu.
   Nie każdy z nas miał to szczęście i może się pochwalić, spotkaniem chociażby raz w życiu świętego. Księdzu Tomaszowi święci, i to całą gromadą, towarzyszyli przez całe jego życie. Już samo wymienienie niektórych z nich stanowi nie lada wyzwanie. Zacząć trzeba od błogosławionego ojca Franciszka Jordana, założyciela Zgromadzenia Księży Salwatorianów, któremu to zgromadzeniu ksiądz Tomasz poświęcił swoje życie. Z kandydatem na ołtarze, którego proces beatyfikacyjny dobiega końca, męczennikiem drugiej wojny światowej, Sługą Bożym ojcem Piotrem Gołąbem SVD, łączyła go nie tylko dobra znajomość, ale i serdeczna przyjaźń. Do pracy w Polsce ksiądz Tomasz został skierowany przez wieloletniego przełożonego generalnego Zgromadzenia Salwatorianów, ojca Pancratiusa Pfeiffera, nazywanego potem „Aniołem Rzymu”. Świętego Andrzeja Bobolę, z którego relikwiami peregrynował z Rzymu do Krakowa, ksiądz Tomasz otaczał wielkim kultem i miał do niego szczególne nabożeństwo. Z męczennicami drugiej wojny światowej, kandydatkami na ołtarze, siostrami Leopoldą Ludwig SDS i Stanisławą Falkus SDS, stykał się wielokrotnie podczas swojej pracy w Mikołowie, przed i w czasie wojny. W tamtejszym domu zakonnym przebywał ksiądz Tomasz w tragicznym dniu ich męczeńskiej śmierci. Z Sługą Bożym, ojcem Józefem Małysiakiem drogi księdza Tomasza spotykały się w Trzebini i Trzebnicy. Także w Trzebnicy, gdzie pracował przez ostatnie lata swojego życia, często mógł modlić się przy grobie świętej Jadwigi Śląskiej. Z pewnością to nie wszyscy, których na swej drodze spotkał ksiądz Klimas, a którzy zasługują na miano świętych. Fakt obcowania z tyloma świętymi z pewnością nie pozostał bez wpływu na życie księdza Tomasza.
   Przybliżając życiorys księdza Tomasza, autor ma nadzieję ukazać jego postać jako człowieka pogodnego, radosnego i mimo ascetycznego podejścia do życia, wesołego. We wspomnieniach rodziny i najbliższych do dziś zachowały się świadectwa jego żartobliwych powiedzonek. Jego, wypowiadane z powagą słowa, często wywoływały wesołość. Stąd cytat świętego Jana Bosco, umieszczony na stronie tytułowej, który tak bardzo pasuje do osoby księdza Tomasza: „Smutny święty, to żaden święty”. Warto też przy tej okazji przytoczyć słowa ojca Franciszka Jordana, założyciela Zgromadzenia Księży Salwatorianów: „Użyj wszystkich sił, aby w miarę możliwości być zawsze wesołym, pogodnym i przyjaznym, co sprzyja dobru ciała i duszy”. Tak właśnie żył ksiądz Tomasz Klimas. Autor ma nadzieję, że książka przyczyni się do zachowania pamięci o nim.

[image]Okładka książki „Życie pośród świętych. Ks. Tomasz Willibald Maria Klimas SDS (1897-1971)


   Książka, licząca 138 stron i zawierająca 151 barwnych ilustracji, powinna mieć szczególne znaczenie dla naszej lokalnej społeczności. Ukazuje bowiem typową postać przedstawiciela starych rodów, która wbrew częstym przeciwnościom losu wspięła się na wyżyny dzięki pracowitości, uporowi i prostej mądrości, tak typowej dla Ślązaków. Niestety upływ czasu szybko zaciera w naszej pamięci wiele ważnych postaci, o których wydaje się powinniśmy nie tylko pamiętać, ale także znać ich życie. Kto dziś pamięta o: Ludwigu Wachlerze, znawcy historii hutnictwa i wybitnym dyrektorze naszej huty, Heinrichu Marksie, urodzonym w Antoniowie biskupie sufraganie diecezji wrocławskiej, Piotrze Gołąbie, urodzonym w Schodni księdzu werbiście, który oddał życie za wiarę i polskość, Pawle Jurosie, wybitnym lekarzu, działaczu „Solidarności”, senatorze RP z jej ramienia… Naszą powinnością jest o nich pamiętać, bo to oni są solą tej ziemi. Autor ma nadzieję, że najnowsza publikacja w tym pomoże.

■ Józef Tomasz Juros – rozszerzona wersja (o ostatni akapit) tekstu o książce „Życie pośród świętych. Ks. Tomasz Willibald Maria Klimas SDS (1897-1971)”, zamieszczonego na portalu Stowarzyszenia Dolina Malej Panwi https://www.sdmp.pl w zakładce „Publikacje”. Podana tam została także informacja o możliwości nabycia książki.

(c) 2006-2024 https://www.dlp90.pl