Henryk Pobożny – obrońcą wiary chrześcijańskiej

W sobotę 21 stycznia 2023 roku w Domu Słowa po raz kolejny została zorganizowana konferencja naukowa o Słudze Bożym Henryku Pobożnym.

   Inicjatorami wydarzenia było Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Legnickiej, Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 oraz Stowarzyszenie Sióstr i Braci Henryka II Pobożnego i Anny Śląskiej.
   Uczestnicy wysłuchali czterech prelekcji, które zaprezentowali wybitni znawcy historii średniowiecznej: Tomasz Łysiak (pisarz, scenarzysta, dziennikarz): „Henryk Pobożny – najbardziej chrześcijański książę Polski”; prof. dr hab. Stanisław Rosik (UWr): „Książę w zmaganiach z dziczą Tartaru… Pierwociny kultu Henryka Pobożnego w świetle najdawniejszej hagiografii jadwiżańskiej”; prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki (UKSW): „Przedmurze chrześcijaństwa – Mongołowie, Turcy i inni ante portas”; dr hab. Prof. KUL Tomasz Panfil: „Orły, lwy i smoki – symbole władzy książęcej”. Na zakończenie p. Robert Gawłowski, poeta wrocławski, przedstawił projekt literacki, którego głównym bohaterem będzie książę Henryk.
   W diecezji legnickiej toczy się proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Henryka Pobożnego, który zginął 9 kwietnia 1241 roku w bitwie pod Legnicą. Pomimo przegranej z wojskami mongolskimi i śmierci księcia, jego opór był decydujący dla utrwalenia cywilizacji chrześcijańskiej w Polsce i Europie. Bitwa ta przez wielu historyków jest uznawana za jedną z najważniejszych w dziejach świata, a Henryk Pobożny jest określany mianem obrońcy wiary chrześcijańskiej i cywilizacji łacińskiej.
   Konferencja naukowa odbyła się dzięki wsparciu finansowemu Uzdrowiska Cieplice Sp. z o.o.

■ Ks. Piotr Kot – „Niedziela Legnicka” nr 6/2023; artykuł (z jedenastoma zdjęciami) został także opublikowany na portalu Domu Słowa w Legnicy: https://domslowa.legnica.pl/sluga-bozy-henryk-pobozny/

(c) 2006-2024 https://www.dlp90.pl