Wprowadzenie do wykładu

Szczęść Boże!
   Serdecznie witam wszystkich Państwa na 349 spotkaniu Duszpasterstwa Ludzi Pracy ’90, a szczególnie serdecznie witam naszego dzisiejszego gościa p. Andrzeja Boja Wojtowicza – artystę malarza. Witam także jego małżonkę – p. Ewę, która również jest artystką – rzeźbiarką. Witam p. Dorotę Czudowską – Senator RP oraz ks. prof. Bogusława Drożdża – kapelana naszego Duszpasterstwa i proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski, w której od marca 2020 roku odbywają się nasze spotkania.
   Pan Andrzej Boj Wojtowicz jest naszym gościem po raz drugi. Pierwszy raz był u nas w marcu 2022 r. Wygłosił wtedy wykład „Pictura fidelis – wiara i sztuka”. Nagrania tego wykładu można wysłuchać na portalach Duszpasterstwa i Radia Plus Legnica, a na portalu Duszpasterstwa są umieszczone także teksty trzech artykułów o tym wykładzie, w tym p. Joanny Kielar, która jest dzisiaj wśród nas, co oznacza, że napisze artykuł dla portalu legnica24h.pl o dzisiejszym wykładzie.
   Wiemy już, że p. Andrzej Boj Wojtowicz jest artystą malarzem. Warto jednak podać jeszcze kilka innych informacji o nim. Studia artystyczne z zakresu malarstwa i grafiki odbył w latach 1984-1990 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, obecnie noszącej nazwę Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Jego sztuka to przede wszystkim sztuka sakralna, a opinia o jego twórczości jest taka, że: „nie tylko jego malarstwo sakralne, lecz cała jego twórczość przynależy do sacrum, co jest jej kwintesencją, wyróżnikiem i siłą”. Jest to sztuka przesycona symboliką, co doskonale widać, gdy ogląda się np. jego obrazy „Henryk Pobożny” i „Anna Przemyślidka”, o których p. Andrzej mówił podczas dwóch Gali Nagrody im. Henryka Pobożnego w latach 2021 i 2022. Warto dodać, że obrazy te można oglądać w Muzeum Miedzi w Legnicy, w tej jego części, która mieści się w Akademii Rycerskiej. Ostatnio nasz gość namalował obraz przedstawiający św. Andrzeja Bobolę, który po raz pierwszy, 8 października br., został zaprezentowany w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Głogowie, a w ostatnią niedzielę mówił o nim w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Bielsku-Białej.
   Od dawna myślałem o wykładzie w naszym Duszpasterstwie o na temat tego, żyjącego w latach 1591-1657, świętego. A gdy p. Andrzej powiedział mi, że maluje jego obraz i dlaczego to robi, wiedziałem kto ma ten wykład wygłosić. Pan Andrzej przyjął moją propozycję i za chwilę wygłosi wykład o tym wspaniałym, heroicznym świętym.
   Warto jeszcze dodać, że nasze spotkanie odbywa się prawie dokładnie w 170. rocznicę beatyfikacji tego świętego (30 X 1853) i 100. rocznicę przewiezienia trumny z jego relikwiami z Moskwy do Rzymu (1 XI 1923). A jego kanonizacja odbyła się 85 lat temu (17 IV 1938).
   Panie Andrzeju, prosimy o rozpoczęcie wykładu pt. „Święty Andrzej Bobola – święty na nasze czasy”.

■ Stanisław Andrzej Potycz – wprowadzenie do wykładu
Zapowiedzi wykładu (z obrazem św. Andrzeja Boboli i związanymi z nim cytatami) ukazały się m.in. na portalach:
- Diecezji Legnickiej: https://diecezja.legnica.pl/o-sw-andrzeju-boboli-w-dlp90/
- Radia Plus Legnica: https://www.legnica.fm/wiadomosci/wiadomosci-diecezja/50983-swiety-andrzej-bobola-swiety-na-nasze-czasy-w-dlp-90
A dużo więcej o św. Andrzeju Boboli, niż w wykładzie, można dowiedzieć się z rozmowy z Andrzejem Bojem Wojtowiczem i Benonem Wylęgałą umieszczonej pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=bdtw9vH5T5U

(c) 2006-2024 https://www.dlp90.pl