Profesor Andrzej Nowak w Legnicy

Profesor Andrzej Nowak przyjechał do Legnicy odebrać nagrodę im. Henryka Pobożnego. Ideą tego wyróżnienia, jak czytamy na portalu www.pobozny.pl, jest promowanie i nagradzanie osób, które – poprzez odwagę, bezkompromisowość, wiedzę, kulturę i różne formy działalności publicznej – idą we współczesnym świecie drogą ukazaną niegdyś przez Patronów Bractwa: księcia Henryka Pobożnego i jego małżonkę Annę; osób, które w życiu publicznym stają w obronie cywilizacji łacińskiej – chrześcijańskiej, Ojczyzny, życia i godności człowieka.

[image]


   Bractwo Henryka Pobożnego i księżnej Anny, któremu przewodzi mec. Stanisław Andrzej Potycz, wskazało Profesora Andrzeja Nowaka jako pierwszego laureata ustanowionej Nagrody.
Ceremonia odbyła się w sobotni wieczór w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II, dokąd zostali zaproszeni parlamentarzyści, samorządowcy, sponsorzy, osoby świeckie i duchowne – wśród nich Biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski.
   Najważniejszymi punktami były wygłoszona przez Tomasza Łysiaka laudacja oraz wykład laureata poświęcony historii Polski. Wystąpienie [laureata] zostało zarejestrowane przez legnickie Radio Plus i można je odtwarzać na portalu Legnica.fm. Warto go wysłuchać i obejrzeć, bowiem takiej demonstracji erudycji, elokwencji, eleganckiej powściągliwości i precyzji wyrażania nie spotyka się ostatnio nazbyt często w życiu publicznym. Mistrzowsko wygłoszona mowa nie sprowadzała się jedynie do przedstawiania postaci, faktów i dat, jak potocznie, i trywialnie pojmuje się historię w naukowym wydaniu.
   Profesor Andrzej Nowak w przedstawionej refleksji sięgającej początków świadomości polskości nieustająco doszukiwał się swoistości naszych dziejów i od Chrztu 966 roku, przez misję świętego Wojciecha w Prusach, śmierć Henryka II zwanego Pobożnym aż po smoleńską katastrofę w 2010 roku znajdował i wskazywał wartości, jakie przyświecały rządzącym polską ziemią. Raz tylko dało się wyczuć emocję w głosie mówcy, gdy omawiając zadeklarowaną w polskim piśmiennictwie dawnych czasów pomocniczość najbiedniejszym i najsłabszym – rozpoznał ich w abortowanych obecnie nienarodzonych dzieciach i znajdujących śmierć przez eutanazję. Gorzko zabrzmiała uwaga porównująca ich z urzędowo wspomaganymi młodzieńcami z komórkami w rękach oczekującymi w długich szeregach na wejście do Europy. Był jeden moment dyskretnego, acz zauważalnego i poruszającego uniesienia w tej nadzwyczajnej wypowiedzi.
   Uroczystość miała także artystyczne akcenty. Jednym z nich było wystąpienie Andrzeja Boj Wojtowicza – autora portretu Henryka II wypożyczonego z Muzeum Miedzi na tę okoliczność. Drugim zaś wykonanie przez Wiktora Skowrońskiego rapsodu Stanisława Wyspiańskiego pt. Henryk Pobożny pod Lignicą.
   Jak zwyczaj każe, na koniec Profesor został poproszony o podpisywanie swoich książek, które zaproszeni przynieśli ze sobą. Utworzyła się niemała kolejka, co pokazało, że sporo naukowych prac laureata jest w czytelniczym obiegu.
   W ostatnim zaś numerze Arcanów, w których Profesor Nowak jest honorowany tytułem Redaktor emeritus, znajduje się przylegający do świętowanej niedawno rocznicy Cudu nad Wisłą Jego tekst pt. 1920: reakcja Moskwy na klęskę pod Warszawą.
Wart przeczytania – dla walorów poznawczych i poloru.

■ Adam Kowalczyk – artykuł został opublikowany 27.09.2020 r. na portalu „Gazety Piastowskiej”: https://www.gazetapiastowska.pl/region/profesor-andrzej-nowak-w-legnicy/

(c) 2006-2024 https://www.dlp90.pl