W duszpasterstwie o Henryku Pobożnym

Co roku 9 kwietnia na terenie diecezji obchodzona jest kolejna rocznica Bitwy Pod Legnicą z 1241 r., w której śmierć poniósł książę Henryk Pobożny, syn św. Jadwigi Śląskiej.

   Nie dziwi więc fakt, że kolejne, 354. już, spotkanie Duszpasterstwa Ludzi Pracy '90 poświęcono osobie księcia. Tym razem 14 marca wykład pt. „Sługa Boży Henryk II Pobożny obrońcą wiary, prawa i ubogich" (por. Ps 45, 4-5) wygłosił ks. prof. dr hab. Bogusław Drożdż, wykładowca z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, który jest zarazem postulatorem w rozpoczętym 8 czerwca 2021 r. procesie beatyfikacyjnym księcia Henryka.

[image]
Spotkania odbywają się w ramach działalności Duszpasterstwa Ludzi Pracy '90


Książę i dobro wspólne
   Prelegent wyjaśnił, że w nawiązaniu do cytowanego fragmentu Ps 45, osobę księcia widzi jako obrońcę dobra wspólnego, a ta dziedzina jest mu bliska z racji zajmowania się nauką społeczną Kościoła. Postać księcia wraz z żoną Anną może zainteresować wiele osób, z racji ich życia i działalności. W życiorysie księcia Henryka warto zwrócić uwagę m.in. na fakt, że po śmierci swego ojca, Henryka Brodatego, objął formalnie władzę nad całym posiadanym dotąd terytorium, a ponadto rycerstwo w Wielkopolsce nie tylko uznało jego władzę, ale i przekazało nawet Gniezno, o zdobycie którego bardzo zabiegał Henryk I Brodaty. Między innymi i na ten aspekt, dostrzegania Henryka Pobożnego jako władcy i polityka dbającego o powierzone mu dobro wspólne, a szczególnie podejmującego wysiłki o zjednoczenie w okresie rozbicia dzielnicowego, zwracał uwagę prof. Drożdż.

Książę wzorem
   Cytował także rożne wypowiedzi, sławiące księcia i jego męczeńską śmierć w obronie wiary, jako wzór dla młodego pokolenia. Jednym z takich wspomnień ze swego rodzinnego domu, w którym ojciec ukazywał wzór księcia swojemu synowi, pojawia się we wspomnieniach bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Zwrócił tym samym uwagę, jaki wpływ na życie społeczne ma postawa Henryka Pobożnego.
   – Mówiąc o wierze chrześcijańskiej i znaczeniu religii w życiu społeczności ludzkiej, zauważymy, że jest to podstawowa wartość kulturotwórcza. Popularnie mówi się, że człowiek jest istotą społeczną", ale jest on istotą społeczną, bo jest istotą religijną. One łączą się ze sobą, odnosząc się do transcendencji. To podstawowa wartość w kulturze. Tak więc wiara i prawo sprawiedliwe oraz ubodzy gwarantują to, co jest najistotniejsze w porządku publicznym – szacunek do każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, rzeczywistą równość wszystkich wobec prawa i osobistą systemową wrażliwość na osoby najsłabsze – mówił ks. Drożdż.

Książę i beatyfikacja
   Nie mogło oczywiście zabraknąć pytań dotyczących przebiegu procesu beatyfikacyjnego. Prelegent poinformował, że są powołane dwie komisje: Trybunał i Komisja Historyczna. W wyniku ich prac podjęto postanowienie o zorganizowaniu okolicznościowej konferencji, informującej, czym jest proces beatyfikacyjny. Przygotowywany jest specjalny dokument dla Stolicy Apostolskiej tzw. Positio, który w ciągu najbliższych 2 lat zostanie jej przekazany. Zapowiedział powstanie strony internetowej poświęconej osobie Sługi Bożego Henryka, która będzie znajdowała się pod nazwą www.henrykpobozny.pl.
   Natomiast już 9 kwietnia młodzież szkół średnich zaproszona jest na konferencję popularnonaukową, a na jesień planowany jest event kulturalny. W 3 diecezjach będzie też ogłoszony konkurs dotyczący Henryka Pobożnego i Bitwy po Legnicą.

■ ks. Piotr Nowosielski – „Niedziela Legnicka” nr 14 z 7 kwietnia 2024 r. Więcej zdjęć z wykładu, autorstwa ks. P. Nowosielskiego, można obejrzeć pod hasłem „słuchaj wykładu”
.[image]
Pani Joanna Śliwińska-Łokaj – kandydatka na Prezydenta Miasta Legnicy uczestniczyła w spotkaniu Duszpasterstwa Ludzi Pracy '90, które odbyło się 14 marca 2024 r. Po wykładzie wygłoszonym przez ks. prof. Bogusława Drożdża i dyskusji, Stanisław Andrzej Potycz – przewodniczący Kapituły DLP ’90 przedstawił ją (legniczanka od urodzenia, 45 lat, wykształcenie wyższe, prowadzi rodzinną firmę, samorządowiec) i poprosił o zabranie głosu.


Posłuchaj z jakim przesłaniem zwróciła się do uczestników spotkania.
(c) 2006-2024 https://www.dlp90.pl