Kancelaria księcia Henryka Pobożnego

Tekst pod powyższym tytułem został opublikowany w „Origines fontes et narrationes – pośród kręgów poznania historycznego. Prace ofiarowane Profesorowi Marcelemu Antoniewiczowi w 65. rocznicę urodzin” (red. M. Cetwiński, M. Janiak, M. Nita, Częstochowa: AJD, 2018).

Autorka tekstu Ewelina Policińska jest historykiem, doktorem nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, zajmuje się naukami pomocniczymi historii w kontekście badań nad średniowiecznymi kancelariami książęcymi.

[image]pobierz artykuł »»

(c) 2006-2024 https://www.dlp90.pl