Łukasz Sołtysik

historyk, pracownik IPN Oddział we Wrocławiu, doktorant UWr, współredaktor „Encyklopedii Solidarności”

(c) 2006-2022 https://www.dlp90.pl