Spotkanie z młodzieżą KLO i I LO

   31 stycznia 2017 r. prof. Franciszek Antoni Marek spotkał się z młodzieżą Katolickiego Liceum Ogólnokształcącym im. św. Franciszka z Asyżu, a następnie z młodzieżą I Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy. Młodzież tych szkół wysłuchała prelekcji profesora o św. Jacku i innych wielkich Odrowążach.

Czytaj całość »»

 

Święty Jacek i inni wielcy Odrowążowie

   Święty Jacek, pochodził z zacnego i niezmiernie zasłużonego dla Polski i dla Kościoła rodu Odrowążów-Kontskich (lub Kąckich). W polskiej historiografii, także w herbarzu Kacpra Niesieckiego, nazwisko tego rodu figuruje pod błędnym zapisem: Odrowąż-Koński. Według legendy Odrowążowie mieli przybyć do Polski z Czech, towarzysząc Dąbrówce, pierwszej żonie Mieszka I. W dokumentach pisanych pojawiają się po raz pierwszy około 1070 roku. Legenda o ich czeskim pochodzeniu jest na pewno pomyłką. Śląsk należał pierwotnie do Czech i dopiero w 986 roku został włączony do państwa polskiego, dlatego śląskie pochodzenie utożsamiano z pochodzeniem czeskim.

Czytaj całość »»

 

O księgach radzieckich

   Dr Stanisław Jujeczka, historyk i archiwista, pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, był gościem 293. spotkania Duszpasterstwa Ludzi Pracy '90. Mówił on o średniowiecznej Legnicy, skupiając się na historii Kościoła i władz miejskich.

Czytaj całość »»

 

Niespokojne sumienie niemieckie

   Od ponad tysiąca lat stosunki polsko-niemieckie były niezwykle ważnym czynnikiem dla funkcjonowania państwa polskiego. Poza bardzo krótkimi okresami względnie dobrego sąsiedztwa, były one na ogół obarczone konfliktami, sporami i wojnami. Ich przebieg dla Polski był często tragiczny, jak w czasie ostatniej wojny światowej. Podnoszone obecnie po stronie niemieckiej próby odwrócenia skutków terytorialnych i ocen moralnych tej wojny były przedmiotem prelekcji Barbary Maksymowicz zatytułowanej „Umowa Poczdamska a problem przesiedleń – roszczenia niemieckich związków przesiedleńczych”, którą wygłosiła w Duszpasterstwie Ludzi Pracy ’90 w Legnicy. Spotkanie poprzedziła Msza św. odprawiona w intencji pojednania polsko-niemieckiego.

Czytaj całość »»

 

Legnica w wiekach średnich

1. Wiek XIII był bodaj najbardziej płodnym w skutki okresem w dziejach Legnicy i całego Śląska. Napływ osadników z Zachodu, lokacje miast i wsi na prawie niemieckim w jego różnych odmianach, ustabilizowanie sieci osadniczej i parafialnej, rozwój kulturalny całej dzielnicy – to tylko główne wątki poruszane zazwyczaj przy omawianiu tego okresu. […]
   Śląsk, dziedzictwo synów Władysława Wygnańca, odzyskane przez nich ostatecznie w 1163 roku po bezpośredniej interwencji cesarskiej, przeżywał w XII i XIII wieku okres bardzo intensywnego rozwoju, który miał decydujące znaczenie dla późniejszej, wielowiekowej zamożności tej dzielnicy. Zasługa to po części jej wyjątkowego położenia – na pograniczu wpływów polskich, czeskich i niemieckich, ale także mądrej i przewidującej polityki gospodarczej miejscowych książąt: Bolesława Wysokiego, Henryków Brodatego i Pobożnego, i ich następców. […]

Czytaj całość »»

« 1 2 3 4 5 6 7 »

(c) 2006-2017 http://www.dlp90.pl