Krystyna Sobierajska

pedagog, współtwórca „Solidarności” Ziemi Legnickiej od sierpnia 1980 r., wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Zagłębia Miedziowego w 1981 r., od 1984 r. działaczka polonijna w Norwegii


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
07.08.1997 „Kierunek poszukiwań w oświacie norweskiej"
10.08.2000 „Powstanie Solidarności i pierwsze lata jej działania na Ziemi Legnickiej"
13.12.2018 „Stan wojenny 1981 – fakty i wspomnienia osobiste”    »»    »»    »»    »»    »»    »»

(c) 2006-2018 http://www.dlp90.pl