prof. dr hab. Franciszek Antoni Marek

historyk literatury, kultury i oświaty, pierwszy Rektor Uniwersytetu Opolskiego, wykładowca na wielu uniwersytetach zagranicznych, znany obrońca polskości Śląska

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
21.02.2008 „Przemilczana i niedoceniana polskość Śląska”     »»     »»
11.02.2010 „Rozwój dwóch kultur na Śląsku od X wieku do dnia dzisiejszego”    »»    »»    »»
08.09.2011 „LUDOWY CHARAKTER POWSTAŃ ŚLĄSKICH”    »»    »»
14.03.2013 „Godność, dostojeństwo i posłannictwo uniwersytetu - kulturowy awans Śląska"     »»    »»    »»
06.02.2014 „Problemy współczesnego Śląska”    »»    »»    »»    »»
18.04.2015 „Henryk Pobożny i księżna Anna Śląska na tle swoich czasów" (25 lat DLP '90)    »»    »»    »»    »»    »»
30.01.2017 „Święty Jacek i inni wielcy Odrowążowie”    »»   »»    »»    »»   »»

Pozostałe publikacje:
   Opinia o proponowanych zmianach ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym »»
[image]Jestem za podwójnymi tablicami
   Moje spotkania z Ojcem Świętym Janem Pawłem II »»

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl