ks. prof. dr hab. Bogusław Drożdż

kierownik Katedry Nowej Ewangelizacji Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Legnicy, dyrektor Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego w Legnicy

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
13.05.2010 „Chrześcijanie wobec kulturowo-cywilizacyjnych wyzwań współczesności”    »»    »»
29.09.2011 „ODPOWIEDZIALNOŚĆ CHRZEŚCIJAN ZA POLITYKĘ”    »»    »»
22.10.2015 „Siedem podstawowych zasad etyczno-społecznych” »»       »»
07.02.2019 „Kultura harmonijnego życia”    »»    »»    »»
13.03.2024 „Sługa Boży Henryk II Pobożny obrońcą wiary, prawa i ubogich (por. Ps 45,4-5)”    »»    »»

Pozostałe publikacje:
Wytrwała praca nagrodzona »»

18.12.2015 - Ks. prof. Bogusław Drożdż kapelanem DLP ’90
Zobacz dekret Biskupa Legnickiego »»

(c) 2006-2024 https://www.dlp90.pl