ks. bp dr Marek Mendyk

Biskup Pomocniczy Diecezji Legnickiej, Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i członek Rady Stałej (z wyboru) Konferencji Episkopatu Polski

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
12.03.2009 „Autorytet i autorytarność. Studium psychologiczno-pastoralne.”     »»     »»    »»
24.03.2011 „Współczesne mity wychowawcze”    »»    »»    »»    »»   »»
27.02.2014 „Natura i tożsamość szkoły katolickiej:
                   prawo rodziców i uczniów do edukacji katolickiej”    »»    »»    »»    »»
17.12.2015 „Wychowanie katolickie dzisiaj – zagrożenia współczesnego wychowania”    »»    »»    »»    »»    »»    »»    »»
26.09.2019 „Wychowanie do słuchania Słowa Bożego“    »»    »»    »»   »»    »»

(c) 2006-2024 https://www.dlp90.pl