To nie ozdoba, to część liturgii

   - Nie ma liturgii bez muzyki. Dlatego w każdej parafii powinien być organista, schola i chór. Niestety, nie w każdej są - mówi bp Stefan Cichy, współautor najnowszej instrukcji KEP o muzyce kościelnej.

[image]

Czytaj całość »»

 

Ks. Ignacy Soler w KLO i I LO w Legnicy

   22 września 2017 r., następnego dnia po wykładzie w Duszpasterstwie Ludzi Pracy '90, ks. Ignacy Soler spotkał się z młodzieżą Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy. Mówił młodzieży o islamie i wolności religijnej oraz o dorobku i znaczeniu Soboru Watykańskiego II a także o historii Kościoła katolickiego od czasów Soboru aż do czasów obecnych.

Czytaj całość »»

 

Trzeba rozmawiać

   Wyprawy krzyżowe przeciwko niewiernym były złem. Działalność krzyżowców w średniowieczu była złem. Z islamem trzeba prowadzić dialog, nie wojnę – mówił w Legnicy ks. dr Ignacy Soler.

[image]


Czytaj całość »»

 

Islam i wolność religijna

Prawo do wolności religijnej
   Sobór Watykański II w Deklaracji o wolności religijnej „Dignitatis humanae” stwierdził: „iż osoba ludzka ma prawo do wolności religijnej. Tego zaś rodzaju wolność polega na tym, że wszyscy ludzie powinni być wolni od przymusu ze strony czy to poszczególnych ludzi, czy to zbiorowisk społecznych i jakiejkolwiek władzy ludzkiej, tak aby w sprawach religijnych nikogo nie przymuszano do działania wbrew jego sumieniu ani nie przeszkadzano mu w działaniu według swego sumienia prywatnym i publicznym, indywidualnym lub w łączności z innymi, byle w godziwym zakresie”.

Czytaj całość »»

 

Wietnamskie i tajwańskie przystanki

Poniższy tekst stanowi uzupełnienie wykładu pt. „Chińskie przystanki” wygłoszonego przeze mnie 18 maja 2017 r. w Duszpasterstwie Ludzi Pracy ’90 w Legnicy. Składa się on z dwóch części, w których przedstawiam to co powiedziałem wtedy na temat Wietnamu i Tajwanu i to czego – ze względów czasowych – nie zdążyłem wówczas na ten temat powiedzieć. Teksty te – „Wietnamska przystań” i „Tajwan – przystanek z bliska i z daleka” – napisałem po wygłoszeniu wspomnianego wykładu. Nie były one dotąd nigdzie publikowane.

Czytaj całość »»

« 1 5 6 7 8 9 10 11 »

(c) 2006-2018 http://www.dlp90.pl