Ewangelicy w Legnicy w dobie 500 lat Reformacji

Początki i idea Reformacji
   Aby podjąć się rozważań na temat świadectwa i dziedzictwa Reformacji na Śląsku, należałoby krótko wspomnieć o idei i początkach tego dzieła i procesu odnowy Kościoła, którego jednym z inicjatorów był augustiański mnich Marcin Luter. celowo mówię o nim jako o jednym z wielu. Bo choć rzeczywiście jemu przypisuje się przybicie do drzwi kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez 31 października 1517 roku, choć jego uznaje się powszechnie za Ojca Reformacji i absolutnie nie chcę w żaden sposób tych jego dokonań umniejszać. Lecz warto, mówiąc o początkach Reformacji wspomnieć również, że inicjatorów tego wielkiego projektu było wielu. Luter nie był pierwszym, który publicznie wyraził swój sprzeciw ówczesnym działaniom Kościoła. Wiek wcześniej do publicznej dysputy przystąpił Jan Hus, który również zachęcał do powrotu ku źródłom, do głoszenia czystej nauki Pisma Świętego, do wzorców pierwszego chrześcijańskiego kościoła, nie do kształtowania urzędu kościelnego, hierarchii, układów, zależności, do mieszania się w politykę. Jego głos śmiem twierdzić wcale nie został obojętny. Bo choć wiemy, że Hus zostaje oficjalnie przez sobór w Konstancji potępiony i wydany na stos, gdzie w strasznych męczarniach umiera.

Czytaj całość »»

 

Poranek z Pobożnym, wieczór z Piłsudskim

    U legnickich franciszkanów jednego dnia odbyły się dwa ważne spotkania inteligencji katolickiej. Najpierw spotkali się członkowie Bractwa Henryka Pobożnego, później Duszpasterstwa Ludzi Pracy '90.

Czytaj całość »»

 

O Odrowążach i reformacji

[image]   Gościem 294. spotkania Duszpasterstwa Ludzi Pracy '90 był prof. dr hab. Franciszek Antoni Marek (na zdjęciu), historyk literatury, kultury i oświaty, pierwszy rektor Uniwersytetu Opolskiego, wykładowca na wielu uniwersytetach zagranicznych, znany obrońca polskości Śląska.
   Prof. Marek przygotował i wygłosił wykład "Święty Jacek i inni wielcy Odrowążowie". Była to już siódma prelekcja, jaką ten uczony wygłosił przed członkami i sympatykami DLP'90. Wcześniej w swoich wystąpieniach skupiał się m.in. na historii i współczesności Śląska, a ostatnio przedstawił także barwny opis księcia Henryka Pobożnego i jego małżonki, księżnej Anny.

Czytaj całość »»

 

Spotkanie z młodzieżą KLO i I LO

   31 stycznia 2017 r. prof. Franciszek Antoni Marek spotkał się z młodzieżą Katolickiego Liceum Ogólnokształcącym im. św. Franciszka z Asyżu, a następnie z młodzieżą I Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy. Młodzież tych szkół wysłuchała prelekcji profesora o św. Jacku i innych wielkich Odrowążach.

Czytaj całość »»

 

Święty Jacek i inni wielcy Odrowążowie

   Święty Jacek, pochodził z zacnego i niezmiernie zasłużonego dla Polski i dla Kościoła rodu Odrowążów-Kontskich (lub Kąckich). W polskiej historiografii, także w herbarzu Kacpra Niesieckiego, nazwisko tego rodu figuruje pod błędnym zapisem: Odrowąż-Koński. Według legendy Odrowążowie mieli przybyć do Polski z Czech, towarzysząc Dąbrówce, pierwszej żonie Mieszka I. W dokumentach pisanych pojawiają się po raz pierwszy około 1070 roku. Legenda o ich czeskim pochodzeniu jest na pewno pomyłką. Śląsk należał pierwotnie do Czech i dopiero w 986 roku został włączony do państwa polskiego, dlatego śląskie pochodzenie utożsamiano z pochodzeniem czeskim.

Czytaj całość »»

« 1 6 7 8 9 10 11 12 »

(c) 2006-2018 http://www.dlp90.pl