ks. dr Ignacy Soler

kapłan Prałatury Personalnej Opus Dei, Hiszpan od 1994 roku pracujący w Polsce

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
25.09.2008 „37 lat w Opus Dei – moje osobiste doświadczenia”    »»     »»    »»    »»
30.09.2010 „Przyczyny dechrystianizacji Hiszpanii – lęki i nadzieje”    »»    »»    »»    »»
27.09.2012 „Św. Josemaria – człowiek wiary”    »»   »»    »»
21.09.2017 „Islam i wolność religijna”    »»    »»    »»    »»    »»
23.01.2020 „Papieże mojego życia: św. Paweł VI, św. Jan Paweł II, Benedykt XVI i Franciszek”    »»    »»    »»    »»    »»    »»   »»    »»

(c) 2006-2024 https://www.dlp90.pl