Tematyka spotkań w roku 2011

13.01.2011 ks. infułat dr hab. Władysław Bochnak
„Henryk Pobożny i Księżna Anna - życie i działalność”
   czytaj artykuł »»    czytaj artykuł »»    czytaj wykład »»

10.02.2011 dr hab. Jan Żaryn
„Prymas Tysiąclecia – w 30. rocznicę śmierci”
   czytaj artykuł »»    czytaj artykuł »»    zobacz wideo »»

24.02.2011 dr hab. Romuald Szeremietiew
„Perspektywy bezpieczeństwa narodowego Polski”
   czytaj artykuł »»    czytaj artykuł »»    zobacz wideo »»

24.03.2011 ks. bp dr Marek Mendyk
„Współczesne mity wychowawcze”
   czytaj artykuł »»     czytaj artykuł »»    zobacz wideo »»    homilia »»   czytaj wykład »»

07.04.2011 Tomasz Łysiak
„Tatarzy pod Legnicą”
   czytaj artykuł »»    czytaj artykuł »»    zobacz wideo »»    czytaj wykład »»

12.05.2011 o. prof. dr hab. Hugolin Langkammer OFM.
„Błogosławiony Jan Paweł II - dokonawca testamentu ziemskiego Jezusa Chrystusa”
   czytaj artykuł »»    czytaj wykład »»

02.06.2011 Dorota Arciszewska-Mielewczyk
„Polityka białej flagi Polski wobec Niemiec”
   czytaj artykuł »»    czytaj artykuł »»   zobacz wideo »»

09.06.2011 prof. dr hab. Jerzy Żyżyński
„POLSKA – OJCZYZNA MARNOWANYCH SZANS”
   czytaj artykuł »»    czytaj artykuł »»

08.09.2011 prof. dr hab. Franciszek Antoni Marek
„LUDOWY CHARAKTER POWSTAŃ ŚLĄSKICH”
   czytaj artykuł »»    czytaj artukuł »»

29.09.2011 ks. dr hab. Bogusław Drożdż
„ODPOWIEDZIALNOŚĆ CHRZEŚCIJAN ZA POLITYKĘ”
   czytaj artykuł »»    czytaj artykuł »»

15.10.2011 Andrzej Niedzielenko
„Spacer po Legnicy śladami Henryka Pobożnego”
   czytaj artykuł »»    czytaj artykuł »»

20.10.2011 o. dr Tadeusz Słotwiński
„DROGA DO ŚWIĘTOŚCI ŚWIĘTEJ KLARY Z ASYŻU”
   czytaj artykuł »»    czytaj artykuł »»

17.11.2011 ks. dr hab. Stanisław Araszczuk
„DUCHOWOŚĆ ŚWIĘTEJ JADWIGI ŚLĄSKIEJ”
   czytaj artykuł »»    czytaj artykuł »»    czytaj wykład »»

15.12.2011 dr hab. Kazimiera Jaworska
„KARDYNAŁ BOLESŁAW KOMINEK JAKO WYBITNA POSTAĆ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE”
   czytaj artykuł »»    czytaj artykuł »»

 

Tematyka spotkań w roku 2010

14.01.2010 Tomasz Gabiś
„Wybuch i przebieg II Wojny Światowej - najnowsze tendencje w historiografii niemieckiej”
    czytaj artykuł »»    czytaj artykuł »»

11.02.2010 prof. dr hab. Franciszek Antoni Marek
„Rozwój dwóch kultur na Śląsku od X wieku do dnia dzisiejszego”
   czytaj artykuł »»    czytaj artykuł »»    czytaj wykład »»

11.03.2010 Andrzej Niedzielenko
„Zakon Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą i ich szpital św. Mikołaja w Legnicy”
   czytaj artykuł »»    czytaj artykuł »»

08.04.2010 o. dr Tadeusz Słotwiński OFM
„Święty Jan Maria Vianney - tercjarz franciszkański”
   czytaj artykuł»»    czytaj artykuł »»

22.04.2010 ks. bp dr Stefan Cichy
„Zaangażowanie świeckich w sprawowaniu liturgii”
   czytaj artykuł »»    czytaj artykuł »»    referat na 20-lecie DLP'90 »»   słowo Ojca Prowincjała »»

13.05.2010 ks. dr hab. Bogusław Drożdż
„Chrześcijanie wobec kulturowo-cywilizacyjnych wyzwań współczesności”
   czytaj artykuł »»    czytaj artykuł »»

17.06.2010 Witold L. Idczak
„Polska przed wyborami prezydenckimi”
   czytaj artykuł »»

30.09.2010 ks. dr Ignacy Soler
„Przyczyny dechrystianizacji Hiszpanii – lęki i nadzieje”
   czytaj artykuł »»    czytaj artykuł »»    czytaj homilię »»    czytaj wykład »»

21.10.2010 Stanisław Srokowski
„Polityka a prawda”
   zobacz fotorelację »»    czytaj artykuł »»    czytaj artykuł »»

18.11.2010 Józef Tomasz Juros
„Mosty z Pruskiej Królewskiej Huty Malapane Ozimku”
   czytaj artykuł »»    czytaj artykuł »»

09.12.2010 o. dr Błażej Bernard Kurowski OFM
„Sekularyzacja klasztoru na Górze Świętej Anny W 1810 roku”
    czytaj artykuł »»    czytaj artykuł »»

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »

(c) 2006-2018 http://www.dlp90.pl