Tematyka spotkań w roku 2010

14.01.2010 Tomasz Gabiś
„Wybuch i przebieg II Wojny Światowej - najnowsze tendencje w historiografii niemieckiej”
    czytaj artykuł »»    czytaj artykuł »»

11.02.2010 prof. dr hab. Franciszek Antoni Marek
„Rozwój dwóch kultur na Śląsku od X wieku do dnia dzisiejszego”
   czytaj artykuł »»    czytaj artykuł »»    czytaj wykład »»

11.03.2010 Andrzej Niedzielenko
„Zakon Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą i ich szpital św. Mikołaja w Legnicy”
   czytaj artykuł »»    czytaj artykuł »»

08.04.2010 o. dr Tadeusz Słotwiński OFM
„Święty Jan Maria Vianney - tercjarz franciszkański”
   czytaj artykuł»»    czytaj artykuł »»

22.04.2010 ks. bp dr Stefan Cichy
„Zaangażowanie świeckich w sprawowaniu liturgii”
   czytaj artykuł »»    czytaj artykuł »»    referat na 20-lecie DLP'90 »»   słowo Ojca Prowincjała »»

13.05.2010 ks. dr hab. Bogusław Drożdż
„Chrześcijanie wobec kulturowo-cywilizacyjnych wyzwań współczesności”
   czytaj artykuł »»    czytaj artykuł »»

17.06.2010 Witold L. Idczak
„Polska przed wyborami prezydenckimi”
   czytaj artykuł »»

30.09.2010 ks. dr Ignacy Soler
„Przyczyny dechrystianizacji Hiszpanii – lęki i nadzieje”
   czytaj artykuł »»    czytaj artykuł »»    czytaj homilię »»    czytaj wykład »»

21.10.2010 Stanisław Srokowski
„Polityka a prawda”
   zobacz fotorelację »»    czytaj artykuł »»    czytaj artykuł »»

18.11.2010 Józef Tomasz Juros
„Mosty z Pruskiej Królewskiej Huty Malapane Ozimku”
   czytaj artykuł »»    czytaj artykuł »»

09.12.2010 o. dr Błażej Bernard Kurowski OFM
„Sekularyzacja klasztoru na Górze Świętej Anny W 1810 roku”
    czytaj artykuł »»    czytaj artykuł »»

 

Tematyka spotkań w roku 2009

15.01.2009 Konrad Szymański
„Rola Unii Europejskiej na wschodzie”
    czytaj artykuł »»     czytaj artykuł »»

12.02.2009 Stanisław Srokowski
„Ludobójstwo na Polskich Kresach”
   czytaj artykuł »»     czytaj artykuł »»

12.03.2009 JE ks. dr Marek Mendyk
„Autorytet i autorytarność. Studium psychologiczno-pastoralne.”
    czytaj artykuł »»     czytaj artykuł »»    czytaj wykład »»

16.04.2009 Adam Maksymowicz
„Książę Henryk Pobożny i Księżna Anna jako wzór władców chrześcijańskich.”
    czytaj wykład »»     czytaj artykuł »»

14.05.2009 ks. dr Henryk Kietliński SAC
„Słowo Boże w życiu i misji Kościoła.”
    czytaj artykuł »»     czytaj artykuł »»

04.06.2009 Paweł Zuchniewicz
„Niech zstąpi Duch Twój - dziedzictwo Jana Pawła II w trzydzieści lat po pierwszej pielgrzymce do Polski ”
    czytaj artykuł »»     czytaj artykuł »»

10.09.2009 dr hab. Teresa Grabińska
„Uniwersalizm Jana Pawła II i Solidarności”
    czytaj artykuł »»

08.10.2009 ks. bp dr Stefan Cichy
„Sługa Boży Jan Paweł II jako budowniczy mostów wolności w Europie Środkowo-Wschodniej”
    czytaj artykuł »»     czytaj artykuł »»     czytaj wywiad »»    czytaj wykład »»

22.10.2009 ks. prof. dr hab. Piotr Nitecki
„Aktualność przesłania księdza Jerzego Popiełuszki w 25. rocznicę męczeństwa.”
    czytaj artykuł »»     czytaj artykuł »»

26.10.2009 Paweł Zuchniewicz
„Jan Paweł II – magia obrazu, siła słowa”
   czytaj wywiad »»    czytaj artykuł »»     czytaj wykład »»

19.11.2009 o. prof. dr hab. Hugolin Langkammer OFM
„Pismo Święte w życiu św. Franciszka”
   czytaj artykuł »»     czytaj artykuł »»   czytaj wykład »»

10.12.2009 prof. dr hab. Jerzy Żyżyński
„Mity w myśleniu ekonomicznym”
   czytaj artykuł »»    czytaj artykuł »»

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »

(c) 2006-2018 http://www.dlp90.pl