Tematyka spotkań w roku 2009

15.01.2009 Konrad Szymański
„Rola Unii Europejskiej na wschodzie”
    czytaj artykuł »»     czytaj artykuł »»

12.02.2009 Stanisław Srokowski
„Ludobójstwo na Polskich Kresach”
   czytaj artykuł »»     czytaj artykuł »»

12.03.2009 JE ks. dr Marek Mendyk
„Autorytet i autorytarność. Studium psychologiczno-pastoralne.”
    czytaj artykuł »»     czytaj artykuł »»    czytaj wykład »»

16.04.2009 Adam Maksymowicz
„Książę Henryk Pobożny i Księżna Anna jako wzór władców chrześcijańskich.”
    czytaj wykład »»     czytaj artykuł »»

14.05.2009 ks. dr Henryk Kietliński SAC
„Słowo Boże w życiu i misji Kościoła.”
    czytaj artykuł »»     czytaj artykuł »»

04.06.2009 Paweł Zuchniewicz
„Niech zstąpi Duch Twój - dziedzictwo Jana Pawła II w trzydzieści lat po pierwszej pielgrzymce do Polski ”
    czytaj artykuł »»     czytaj artykuł »»

10.09.2009 dr hab. Teresa Grabińska
„Uniwersalizm Jana Pawła II i Solidarności”
    czytaj artykuł »»

08.10.2009 ks. bp dr Stefan Cichy
„Sługa Boży Jan Paweł II jako budowniczy mostów wolności w Europie Środkowo-Wschodniej”
    czytaj artykuł »»     czytaj artykuł »»     czytaj wywiad »»    czytaj wykład »»

22.10.2009 ks. prof. dr hab. Piotr Nitecki
„Aktualność przesłania księdza Jerzego Popiełuszki w 25. rocznicę męczeństwa.”
    czytaj artykuł »»     czytaj artykuł »»

26.10.2009 Paweł Zuchniewicz
„Jan Paweł II – magia obrazu, siła słowa”
   czytaj wywiad »»    czytaj artykuł »»     czytaj wykład »»

19.11.2009 o. prof. dr hab. Hugolin Langkammer OFM
„Pismo Święte w życiu św. Franciszka”
   czytaj artykuł »»     czytaj artykuł »»   czytaj wykład »»

10.12.2009 prof. dr hab. Jerzy Żyżyński
„Mity w myśleniu ekonomicznym”
   czytaj artykuł »»    czytaj artykuł »»

 

Tematyka spotkań w roku 2008

10.01.2008 o. dr Wacław Stanisław Chomik OFM
„Prawda – osoba ludzka – rodzina. Orędzia pokojowe Benedykta XVI”
    czytaj artykuł »»

24.01.2008 o. dr Tadeusz Słotwiński OFM
„Modlitwa i życie”
    czytaj artykuł »»        czytaj artykuł »»

21.02.2008 prof. dr hab. Franciszek Antoni Marek
„Przemilczana i niedoceniana polskość Śląska”
    czytaj artykuł »»     czytaj artykuł »»

06.03.2008 dr Wacław Szetelnicki
„Chrześcijańska symbolika Wielkiego Postu i Świąt Wielkiej Nocy”
    czytaj artykuł »»     czytaj artykuł »»

27.03.2008 Henryk Karaś
„Powrót tradycji – szlak Świętego Jakuba w Polsce i w Europie”
    czytaj artykuł »»     czytaj artykuł »»

21.04.2008 prof. dr hab. Jerzy Żyżyński
„Gospodarka a polityka”
    czytaj artykuł »»     czytaj artykuł »»

15.05.2008 prof. Zbigniew Kasztelewicz
„Brunatne złoto pod Legnicą” (wprowadzenie Adam Maksymowicz)
    czytaj artykuł »»     czytaj artykuł »»     czytaj artykuł »»

17.06.2008 prof. dr hab. Jerzy Przystawa
„Czy jednomandatowe okręgi wyborcze są szansą na prawdziwą naprawę Rzeczypospolitej?”
    czytaj artykuł »»     czytaj artykuł »»

25.09.2008 ks. dr Ignacy Soler
„37 lat w Opus Dei – moje osobiste doświadczenia”
    czytaj artykuł »»     czytaj artykuł »»    czytaj homilię »»    czytaj wykład »»

23.10.2008 ks. dr Henryk Kietliński
„Perspektywy pojednania kościoła prawosławnego z kościołem katolickim"
    czytaj artykuł »»    czytaj artykuł »»

13.11.2008 Dorota Czudowska
„Antykoncepcja - zagrożenie dla kobiety, rodziny, społeczeństwa"
    czytaj artykuł »»     czytaj artykuł »»

11.12.2008 Andrzej Niedzielenko
„Muzealne tradycje Legnicy"
   czytaj wywiad »»    czytaj artykuł »»

« 1 3 4 5 6 7 8 9 »

(c) 2006-2018 http://www.dlp90.pl