dr Stanisław Potrzebowski

Instytut Badań Polonijnych w Pretorii (RPA)


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
15.01.1994 „Biały człowiek – zagrożona rasa"

[ Wyświetl ]

 

Jarosław Sellin

rzecznik rządu Jerzego Buzka, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
27.05.2004 „Media – czwarta czy pierwsza władza?"
25.11.2004 „Stereotypy i prawda o Opus Dei"

[ Wyświetl ]

 

Zdzisław Nowicki

senator RP (1989-1991), konsul generalny RP w Sankt Petersburgu i w Charkowie (1992-1998), ambasador RP w Kazachstanie (2000-2004)


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
17.02.2000 „Ich bieda, nasza bieda – rozważania po powrocie do Polski"
11.05.2000 „Strastotierpcy – rzecz o początkach ruskiej duchowości"

[ Wyświetl ]

 

Krystyna Sobierajska

pedagog, współtwórca „Solidarności” Ziemi Legnickiej od sierpnia 1980 r., wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Zagłębia Miedziowego w 1981 r., od 1984 r. działaczka polonijna w Norwegii


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
07.08.1997 „Kierunek poszukiwań w oświacie norweskiej"
10.08.2000 „Powstanie Solidarności i pierwsze lata jej działania na Ziemi Legnickiej"
13.12.2018 „Stan wojenny 1981 – fakty i wspomnienia osobiste”    »»    »»    »»    »»    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

Adam Maksymowicz

redaktor naczelny czasopisma „Kopaliny” publicysta pism: „Niedziela“, „Opcja na prawo“, „Civitas Christiana“ i innych; Prezes Stowarzyszenia Związek Dolnośląski

kliknij by powiększyć    Redaktor naczelny tygodnika katolickiego "Niedziela" 15 września 2012 r. przyznał Panu Adamowi Maksymowiczowi medal MATER VERBI – jako wyraz podziękowania za cenne teksty dla „Niedzieli” (o spotkaniach w Duszpasterstwie Ludzi Pracy ’90 w Legnicy).
   Dyplom okolicznościowy »»
   Nagrodzony „Mater Verbi” »»
   Kronikarz Duszpasterstwa Ludzi Pracy '90 »»

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
06.01.2000 „Święta Joanna d'Arc – katolicki wzór cnót patriotycznych i żołnierskich"
09.01.2003 „Wojciech Korfanty – hetman ludu śląskiego"
08.01.2004 „Skarby naturalne Dolnego Śląska"
15.05.2008 „Brunatne złoto pod Legnicą” (wprowadzenie do prelekcji prof. Zbigniewa Kasztelewicza)
16.04.2009 „Książę Henryk Pobożny i Księżna Anna jako wzór władców chrześcijańskich.”   »»    »»
25.09.2014 „Nowa historia Krzysztofa Kolumba”    »»

[ Wyświetl ]

 

Antoni Koniuszewski

prezes Dolnośląskiego Oddziału Unii Polityki Realnej we Wrocławiu


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
19.10.1993 „Mesjanizm w historii narodu"
22.06.1994 „Dmowski – Piłsudski, próba bilansu"
05.04.1995 „Sztuka polityki"

[ Wyświetl ]

 

Dorota Czudowska

senator RP (1997-2001 i od 2011 r.), dyrektor Ośrodka Diagnostyki Onkologicznej Społecznej Fundacji Solidarności w Legnicy, prezes Fundacji Pawła Jurosa w Legnicy, lekarz onkolog, radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (2006-2011)

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
05.10.1998 „Polska między wyborami parlamentarnymi a samorządowymi"
05.10.2000 „Wybory prezydenckie - komu powierzymy honor i odpowiedzialność za Polskę?"
20.09.2001 „Rozważania na koniec kadencji"
08.06.2004 „Dlaczego należy wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego?"
13.11.2008 „Antykoncepcja - zagrożenie dla kobiety, rodziny, społeczeństwa"    »»    »»
12.06.2014 „Deklaracja wiary prawem lekarzy. Klauzula sumienia.”    »»     »»

[ Wyświetl ]

 

dr Artur Ławniczak

Wydział Prawa UW, redaktor pisma postkonserwatywnego Stańczyk


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
07.11.1996 „Islam – wróg czy sojusznik?"    »»
23.10.1997 „Po co nam partie polityczne?"
04.02.1999 „Czy Polska jest republiką?"
08.06.2000 „Czechy i Słowacja a Polska"

[ Wyświetl ]

 

dr Antoni Lenkiewicz

pisarz, publicysta, redaktor naczelny Wrocławskiej Gazety Polskiej


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
22.04.1999 „Kontrakt okrągłego stołu i jego realizacja – po 10 latach"
11.01.2001 „Przełomy wieków w historii Polski"
13.12.2001 „Jak przezwyciężyć skutki stanu wojennego?"
17.10.2002 „Józef Piłsudski – szkoła politycznego myślenia i działania"
22.06.2004 „Polska w sojuszu z Ameryką"

[ Wyświetl ]

 

Andrzej Maśnica

redaktor pisma postkonserwatywnego Stańczyk


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
22.03.1995 „Geopolityka – walka o przestrzeń i władzę"
13.03.1996 „Polska po wyborach prezydenckich"
17.04.1997 „W obronie kary śmierci"
19.02.1998 „Wybrane, kulturowe i geopolityczne, aspekty integracji europejskiej"
13.05.1999 „Co łączy sprawę Pinocheta z wojną na Bałkanach, czyli refleksje o nowej epoce imperialnej"

[ Wyświetl ]

 

dr Stanisław Krajski

wykładowca filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pisarz, publicysta


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
15.12.1997 „Współczesna masoneria polska a polityka"
30.03.1998 „Radio Maryja a kondycja polskiego Kościoła"
01.03.1999 „Traktat z Maastricht – podstawowy dokument Unii Europejskiej"
27.04.2000 „Kultura a rodzina"
06.09.2001 „Kościół przeciwko liberalizmowi"
11.10.2004 „Czy filozofia Konfederacji Barskiej jest znowu aktualna?"

[ Wyświetl ]

 

Tomasz Gabiś

germanista, tłumacz, publicysta pism: „Arcana“, „Fronda“, „Nowe Państwo“, „Opcja na prawo“, redaktor naczelny pisma „Stańczyk“ (1990-2004), autor książki „Gry imperialne“


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
16.03.1994 „Wybrane wątki myśli politycznej Carla Schmitta"
24.04.1996 „Konserwatywna wizja świata"
29.04.1997 „Ameryka – błogosławieństwo dla świata, czy imperium zła?"
27.04.1998 „Teoria teorii spiskowych"
06.04.2000 „Czy imperium europejskie zwycięży w walce o świat?"
06.11.2003 „Przyczyny i cele wojny w Iraku"
13.11.2006 „Prawica europejska o jedności Europy"
14.01.2010 „Wybuch i przebieg II Wojny Światowej - najnowsze tendencje w historiografii niemieckiej”   »»    »»
27.03.2014 „Antyfeministyczna i antygenderowa opozycja w Niemczech”    »»    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

ks. Waldemar Wesołowski

asystent kościelny Radia Plus, proboszcz parafii NMP w Wielowsi


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
08.06.2006 „Reklama telewizyjna a dzieci" »»

[ Wyświetl ]

 

o. prof. dr hab. Hugolin Langkammer OFM

franciszkanin Prowincji św. Jadwigi we Wrocławiu, teolog, biblista, ogłoszony Człowiekiem Roku 1997 przez Amerykański Instytut Badań Bibliograficznych


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
16.03.2006 „Piotr z Cezarei Filipowej i Piotr naszych czasów"
15.11.2007 „Benedykt XVI o Jezusie Chrystusie”     »»
19.11.2009 „Pismo Święte w życiu św. Franciszka”     »»     »»
12.05.2011 „Błogosławiony Jan Paweł II - dokonawca testamentu ziemskiego Jezusa Chrystusa”   »»    »»

[ Wyświetl ]

 

ks. bp dr Stefan Cichy

Biskup Legnicki, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
05.01.2006 Spotkanie opłatkowe - z Mszą świętą i homilią »»
11.01.2007 „Przewodnik po Mszy świętej, czyli tajemnica krok po kroku" »»
08.10.2009 „Sługa Boży Jan Paweł II jako budowniczy mostów wolności w Europie Środkowo-Wschodniej”    »»    »»    »»
22.04.2010 „Zaangażowanie świeckich w sprawowaniu liturgii”    »»    »»
26.09.2013 „50-lecie ogłoszenia Konstytucji o Liturgii Świętej - przygotowanie, myśli przewodnie i dokumenty wykonawcze.” »»   »»    »»
19.10.2017 „Troska o muzykę kościelną w dokumentach Kościoła XX i XXI w.”    »»    »»    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski

UW i Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne św. Jana Chrzciciela w Warszawie, członek PAN


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
30.05.2005 „Bajeczny świat apokryfów"

[ Wyświetl ]

 

ks. dr Jan Pazgan

wykładowca filozofii w PWSZ im. Witelona w Legnicy i PWT we Wrocławiu


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
03.03.2005 „Ikona jako język mistyczny chrześcijan"

[ Wyświetl ]

 

ks. prałat Władysław Jóźków

proboszcz parafii Trójcy Świętej w Legnicy


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
04.11.2004 „Stulecie kościoła Trójcy Świętej w Legnicy"

[ Wyświetl ]

 

ks. dr Dariusz Mikoda

wykładowca w PWT we Wrocławiu i WSD w Legnicy


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
29.01.2004 „Ważność bioetyki w dzisiejszym świecie"

[ Wyświetl ]

 

ks. infułat dr hab. Władysław Bochnak

Wikariusz Generalny Diecezji Legnickiej, prof. PWT we Wrocławiu i WSD w Legnicy, proboszcz kościoła katedralnego w Legnicy pw. św. Piotra i Pawła


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
09.10.2003 „Księżna Anna – żona Henryka Pobożnego"
13.01.2011 „Henryk Pobożny i Księżna Anna - życie i działalność”    »»    »»    »»

Pozostałe publikacje:
Tablica pamiątkowa ku czci ks. infułata Władysława Bochnaka »»
Zapracował na „wieczne odpoczywanie...” »»

01.11.2014 - zmarł ks. infułat prof. dr hab. Władysław Bochnak - Kapelan DLP'90
Życiorys »»
Wspomnienia »»
Uroczystości pogrzebowe - dzień pierwszy »»
Pogrzeb »»

[ Wyświetl ]

 

o. Kosma Budziński OFM

stacjonariusz Domu Zakonnego w Legnicy


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
20.02.2003 „Opętanie a egzorcyzm"

[ Wyświetl ]

 

o. Bazyli Iwanek OFM

Prowincjał Prowincji św. Jadwigi we Wrocławiu (1988-1994), wikary Domu Zakonnego w Görlitz, misjonarz


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
28.11.2002 „Kościół katolicki w Niemczech"

[ Wyświetl ]

 

ks. Piotr Pawlukiewicz

kapelan parlamentarzystów, wykładowca w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym św. Jana Chrzciela w Warszawie


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
15.11.2001 „Czy Msza Święta musi być nudna, czy może być fascynująca?"

[ Wyświetl ]

 

o. Michał Borecki OFM

misjonarz z Togo


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
15.02.2001 „Czy łatwo być chrześcijaninem w Afryce?"

[ Wyświetl ]

 

o. Jarosław Zatoka OFM

Duszpasterz Młodzieży w Prowincji św. Jadwigi we Wrocławiu


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
28.05.1998 „Problemy młodzieży a tradycja narodowa i rodzinna"

[ Wyświetl ]

 

o. Paschalis Kwoczała OFM

zastępca redaktora naczelnego kwartalnika „Ziemia Święta"


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
09.01.1997 „Ziemia Święta ziemią spotkania"

[ Wyświetl ]

 

o. Klemens Dzikowicz OSPPE

poeta, wikariusz parafii św. Jacka w Legnicy


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
19.02.1994 „Moja droga do Kapłaństwa Chrystusowego i poezji"

[ Wyświetl ]

 

ks. bp dr Stefan Regmunt

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski od 2007 r., Biskup Pomocniczy Legnicki w latach 1995-2007, Przewodniczący Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia KEP, Członek Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
29.09.2005 „Kościół i duszpasterstwo powołań w Polsce"
21.09.2006 „Religijność i moralność w aspekcie psychologicznym"
26.01.2012 „WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DUSZPASTERSTWA SŁUŻBY ZDROWIA”     »»    »»

[ Wyświetl ]

 

o. dr hab. Franciszek Rosiński OFM

profesor Uniwersytetu Wrocławskiego i WSD Antonianum we Wrocławiu, redaktor naczelny zeszytów naukowych Questiones Selectae


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
16.06.2005 „Ewolucja człowieka a Biblia"
15.12.2005 „Boże Narodzenie w historii i tradycji ludowej"
13.12.2007 „Benedykt Polak – uczestnik legacji papieskiej do władcy Mongołów (1245-1247)”    »»   »»

[ Wyświetl ]

 

o. dr Marian Bernard Arndt OFM

profesor WSD w Legnicy i WSD Antonianum we Wrocławiu


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
11.12.1993 „Oczekiwania mesjańskie w Starym Testamencie i ich wypełnienie"
22.04.1994 „Wykopaliska archeologiczne z terenów Bliskiego Wschodu"

[ Wyświetl ]

 

ks. dr Józef Lisowski

Kanclerz Legnickiej Kurii Biskupiej, wykładowca PWT we Wrocławiu, Wikariusz Biskupi ds. Ekonomicznych i Gospodarczych


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
04.10.2001 „Świadkowie wiary – beatyfikacje Jana Pawła II"
12.12.2002 „Męczennicy systemów totalitarnych"
19.10.2006 „Procedura beatyfikacyjna w odniesieniu do osoby sługi Bożego Jana Pawła II" »»
27.09.2007 „Ksiądz Jerzy Popiełuszko – męczennik za wiarę?” »»
31.05.2012 „20-lecie Diecezji Legnickiej i 15. rocznica obecności bł.Jana Pawła II w Legnicy – relacja naocznego świadka”    »»    »»    »»
16.01.2014 „Zarządzanie dobrami doczesnymi Kościoła. Fikcje medialne a rzeczywistość.”    »»

[ Wyświetl ]

 

ks. prof. dr hab. Helmut Juros SDS

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (d. ATK) w Warszawie, prorektor (1981-1987) i rektor (1987-1990) tej uczelni, dr honoris causa Uniwersytetu w Bonn


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
04.06.1998 „Etyka a polityka"
13.11.1998 „Europa po wyborach w Niemczech i w Polsce"
17.11.2000 „Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej: katalog „bezbożnych" zasad, czy „pobożnych" życzeń?"
24.05.2003 „Chrześcijańska tożsamość Europy podstawą jedności"
04.07.2007 „Sumienie polityczne”.” »»    »»

[ Wyświetl ]

 

ks. dr Henryk Kietliński SAC

wieloletni wyższy przełożony księży Pallotynów w Polsce, członek Zarządu Generalnego SAC w Rzymie, dyrektor Ośrodka Postulacji SAC w Warszawie


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
18.05.2000 „Moje dialogi z Janem Pawłem II"
17.05.2001 „Moje spotkania z Prymasem Wyszyńskim"
11.04.2002 „Przesłanie 108 błogosławionych polskich męczenników za wiarę i ojczyznę"
24.04.2003 „Kościół katolicki na Ukrainie – wczoraj i dziś"
22.04.2004 „Czy świadectwo męczenników potrzebne jest jednoczącej się Europie?"
28.04.2005 „Wspomnienia pallotyna o Janie Pawle II"
27.04.2006 „Ojcu Świętemu się nie odmawia, czyli o pallotyńskiej ewangelizacji narodów"    »»
19.04.2007 „Narodziny charyzmatu pallotyńskiego na Ziemi Polskiej"    »»
23.10.2008 „Perspektywy pojednania kościoła prawosławnego z kościołem katolickim"     »»    »»
14.05.2009 „Słowo Boże w życiu i misji Kościoła.”    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

o. dr Błażej Bernard Kurowski OFM

Gwardian i kustosz sanktuarium na Górze św. Anny, Minister Prowincjalny Prowincji św. Jadwigi we Wrocławiu (1994-2003), profesor WSD Antonianum we Wrocławiu


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
14.06.1995 Cykl "Historia Franciszkanów na Śląsku" :„Historia Franciszkanów na Dolnym Śląsku"
15.11.1995 Cykl "Historia Franciszkanów na Śląsku" :„Franciszkanie we Wrocławiu" – część I
13.12.1995 Cykl "Historia Franciszkanów na Śląsku" :„Franciszkanie we Wrocławiu" – część II
28.02.1996 Cykl "Historia Franciszkanów na Śląsku" :„Franciszkanie na Śląsku w XIX w."
22.05.1996 „Unia Europejska Franciszkanów"
19.09.1996 „Góra Świętej Anny"
02.04.2000 „Aktualna działalność Prowincji św. Jadwigi we Wrocławiu"
26.09.2002 „Franciszkanie na Śląsku w dwudziestym wieku"
14.12.2006 „Polscy misjonarze na Sachalinie"    »»     »»
09.12.2010 „Sekularyzacja klasztoru na Górze Świętej Anny W 1810 roku”    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

o. dr hab. Bonawentura Smolka OFM

profesor Uniwersytetu Opolskiego (Kierownik Katedry Teologii Dogmatycznej), PWT we Wrocławiu i WSD Antonianum we Wrocławiu


Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
30.01.1997 „Kościół katolicki na Syberii"
20.05.1997 „Eucharystia i wolność w nauczaniu Jana Pawła II"    »»
25.09.1997 Cykl „Tradycja" :„Antropologiczny wymiar tradycji"
27.11.1997 Cykl „Tradycja" :„Tradycja w Biblii"
08.01.1998 Cykl „Tradycja" :„Jezus Chrystus wypełnieniem i interpretatorem tradycji Starego Przymierza"
12.03.1998 Cykl „Tradycja" :„Tradycja w pierwotnym Kościele"
23.09.1999 Cykl „Wielkie religie świata" :„Praobjawienie i religia. Czy należy bronić się przed różnorodnością religii?"
16.12.1999 Cykl „Wielkie religie świata" :„Człowiek w hinduiźmie"
14.12.2000 Cykl „Wielkie religie świata" :„Człowiek w religiach pozachrześcijańskich"
20.03.2003 Cykl „Personalizm" :„Godność osoby ludzkiej"
03.02.2005 Cykl „Personalizm" :„Personalizm polityczny"

[ Wyświetl ]

 

o. dr Wacław Stanisław Chomik OFM

Wykładowca teologii moralnej na uczelniach katolickich w Jerozolimie, Legnicy, Rzymie, Świdnicy i Wrocławiu; Minister Prowincjalny Prowincji św. Jadwigi we Wrocławiu (2003-2012); Przewodniczący Unii Europejskiej Franciszkanów (2005-2007); Gwardian Klasztoru Franciszkanów w Kłodzku (2012-2019); Duszpasterz w parafii pw. św. Alberta Wielkiego we Wrocławiu (od 2019).

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
12.01.1994 Cykl „Aretologia – nauka o cnotach moralnych" :„Cnota roztropności"
23.02.1994 Cykl „Aretologia – nauka o cnotach moralnych" :„Cnota sprawiedliwości"
23.03.1994 Cykl „Aretologia – nauka o cnotach moralnych" :„Cnota męstwa"
13.04.1994 Cykl „Aretologia – nauka o cnotach moralnych" :„Cnota umiarkowania"
18.05.1994 Cykl „Aretologia – nauka o cnotach moralnych" :„Chrześcijańska cnota pokory"
11.01.1995 Cykl „Cnoty boskie – wiara, nadzieja i miłość" : Pierwsza konferencja z cyklu
08.02.1995 Cykl „Cnoty boskie – wiara, nadzieja i miłość" : Druga konferencja z cyklu
08.03.1995 Cykl „Cnoty boskie – wiara, nadzieja i miłość" : Trzecia konferencja z cyklu
26.04.1995 Cykl „Cnoty boskie – wiara, nadzieja i miłość" : Czwarta konferencja z cyklu
17.05.1995 Cykl „Cnoty boskie – wiara, nadzieja i miłość" : Piąta konferencja z cyklu
05.06.1995 „Cnota pobożności"
06.01.1999 „Sumienie ludzkie"
25.03.1999 „Formacja sumienia ludzkiego"
06.06.2002 „Problem moralny zapłodnienia pozaustrojowego"    »»
15.05.2003 „Spowiedź uwielbieniem Boga"
25.09.2003 „25 lat pontyfikatu Jana Pawła II w tłumie ludzi kalekich"
23.09.2004 „Spowiedź święta – sakrament uzdrowienia"
12.04.2005 „Etos pracy ludzkiej"
10.01.2008 „Prawda – osoba ludzka – rodzina. Orędzia pokojowe Benedykta XVI”     »»
16.02.2012 „Czyn ludzki i źródła jego moralności”     »»     »»
09.06.2016 „Aspekty moralne sakramentu Chrztu Świętego”    »»    »»    »»
11.10.2018 „Niepodległa, wolna Polska – dar i zadanie. Teologiczny i moralny aspekt 100. rocznicy odzyskania niepodległości“    »»    »»    »»
05.12.2019 „Na przekór eutanazji. Przypadek św. Franciszka z Asyżu”   »»    »»    »»    »»

[ Wyświetl ]

 

o. dr Tadeusz Słotwiński OFM

Wiceprowincjał (1988–2000) i Definitor (2000-2003) Prowincji św. Jadwigi we Wrocławiu, profesor WSD Antonianum we Wrocławiu

Tematy wykładów wygłoszonych w DLP '90:
18.10.1995 Cykl „Święci franciszkańscy" :„Święty Franciszek z Asyżu i ideały franciszkańskie"
31.01.1996 Cykl „Święci franciszkańscy" :„Święty Antoni z Padwy – doktor ewangeliczny"
27.03.1996 Cykl „Święci franciszkańscy" :„Święta Klara – współzałożycielka Sióstr Klarysek i patronka telewizji"
17.06.1996 Cykl „Święci franciszkańscy" :„Polska hagiografia franciszkańska"
17.10.1996 Cykl „Liturgia" :„Symbolika liturgiczna"
12.12.1996 Cykl „Liturgia" :„Zwyczaje chrześcijańskie związane ze świętami Bożego Narodzenia"
20.03.1997 Cykl „Liturgia" :„Cykl obchodów wielkanocnych"
19.06.1997 Cykl „Liturgia" :„Kult Eucharystii"
29.01.1998 Cykl „Liturgia" :„Okres zwykły w ciągu roku"
16.04.1998 Cykl „Liturgia" :„Kościół i jego wnętrze"
18.06.1998 Cykl „Liturgia" :„Wyposażenie kościoła"
24.09.1998 „Kim jest Duch Święty?"
01.06.1999 „Obraz Boga w życiu i w pismach św. Franciszka"
04.11.1999 „Ojciec Pio – stygmatyk"
16.03.2000 „Religijność ludowa"
07.06.2001 „Jezus Chrystus - jedyny zbawiciel wszystkich ludzi"
07.02.2002 „Znaczenie niedzieli w życiu chrześcijan"    »»
30.01.2003 „Szatan istnieje"
11.12.2003 „Aniołowie w życiu Kościoła"
09.12.2004 „Święci franciszkańscy"
30.03.2006 „Modlitwa w szkole Jezusa"
24.01.2008 „Modlitwa i życie”     »»       »»
08.04.2010 „Święty Jan Maria Vianney - tercjarz franciszkański”    »»    »»
20.10.2011 „DROGA DO ŚWIĘTOŚCI ŚWIĘTEJ KLARY Z ASYŻU”    »»     »»
19.11.2015 „Św. Franciszek z Asyżu u sułtana Egiptu – franciszkanie a islam”    »»    »»    »»

Pozostałe publikacje:
Pamiętajcie o mnie! »»

[ Wyświetl ]

« 1 2 

(c) 2006-2023 https://www.dlp90.pl